• Corrie van Brenk komt op tegen onrecht

Corrie van Brenk is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Al sinds haar aantreden in 2017 zet zij zich vol overgave in voor werk en inkomen, speciaal ook voor ouderen. Corrie strijdt ook voor behoud van ons pensioenstelsel, samen met senator Martin van Rooijen.

Corrie van Brenk werd in 1960 geboren in Bilthoven. Zij werkte jarenlang als personeelsfunctionaris en als vakbondsbestuurder. Ook was Corrie voorzitter van de vakbond Abvakabo FNV en was zij daarna sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn. Sinds april 2017 is zij Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Haar specialismen zijn arbeidsmarkt, zorg en pensioenen. Haar hobby’s zijn divers en variëren van reizen maken tot aan bioscoopbezoek. Corrie spendeert ook heel wat tijd aan haar kleinkinderen.

Je bent een gedreven en kundig Kamerlid. Wat drijft je?
“Het opkomen tegen onrecht, dat steeds opnieuw bij dezelfde groep wordt neergelegd door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Ik zie het als voortzetting van het verzet waar ik voor 2017 mee bezig ben geweest, zoals de bezuinigingen op de ouderenzorg, de belachelijke rekenregels voor de pensioenen, de onzekerheid van inkomens op de arbeidsmarkt. In de Tweede Kamer heb ik me ingezet om dat te veranderen en als fractievoorzitter kan ik dat nu nóg meer.”

Terugkijkend op de afgelopen drie jaar; waar heb je je met 50PLUS het meest voor ingezet?
“Voor het eindelijk indexeren van de pensioenen – te gek voor woorden natuurlijk dat gepensioneerden al bijna twintig procent van hun koopkracht hebben moeten inleveren; geen enkele werkende zou dat gepikt hebben – en een arbeidsmarkt zonder vooroordelen waar iedereen eerlijke kansen heeft op een volwaardige betaalde baan.”

Je stáát voor 50PLUS
“Zeker! 50PLUS heeft een goed programma. We zeggen in de Tweede Kamer niet alleen maar wat er niet deugt, we komen ook met oplossingen. 50PLUS is er voor de gewone mensen: de verpleegkundige, de leraar, de agent en de middenstander. Zij hebben de afgelopen jaren steeds moeten inleveren en waren de melkkoe van de politiek. Vooral de ouderen en de chronisch zieken werden het meest geraakt en dat moet toch echt worden gestopt. Gelukkig dat haast iedereen zegt: ‘Wij blijven 50PLUS’. Want alleen samen kunnen we dit voor elkaar krijgen. Samen voor 50PLUS!”

Waar maak je je boos over?
“Laat ik het dan vooral hebben over het oneerlijke beleid van de afgelopen jaren, waarbij de rekening vooral komt bij mensen die weerloos zijn. Denk daarbij aan de chronisch zieke ouderen die het extra moeilijk hebben door het afschaffen van toeslagen en door verhogen van de ziektekosten, de eigen bijdrage en het niet indexeren van pensioenen. Terwijl tegelijkertijd tijd de multinationals in Nederland belastingvoordeeltjes krijgen. Dat is zo onrechtvaardig! Wanneer iedereen eerlijk en netjes zijn belasting betaalt, hoeft er niet bezuinigd te worden op de ouderenzorg in Nederland.”

Wat is de meest onzinnige opmerking die je over ouderen hebt gehoord?
“Dat ouderen het al zo goed hebben in Nederland en dat het onzin is dat daar een partij voor opkomt. Dit hoor ik nog steeds. Vreselijk! Dat hele groepen over één kam geschoren worden vind ik zo onjuist. Als ik kijk in de omgeving waar mijn ouders wonen, dan heeft daar de helft van de mensen alleen maar AOW of een heel klein pensioen. De rest kent ook geen luxe, maar kan nog vrij gemakkelijk rondkomen. Al deze mensen doe je onrecht aan als je zegt dat ze zo rijk zijn en zich meerdere vakanties per jaar kunnen permitteren. Dat geldt echt voor heel grote groepen niet. Ik ken persoonlijk veel weduwen die al blij zijn als ze de maand probleemloos rond kunnen komen. Dat zij verweten worden de pensioenpotten leeg te graaien is dus een gotspe. Zij willen dat hun kinderen en kleinkinderen het goed hebben, het liefst beter dan zijzelf. Dat wil iedereen toch? Er mag dus wel met wat meer respect gesproken worden over de ouderen in Nederland.”

Wat zijn zaken waar je blij van wordt?
“Al die positieve reacties van 50PLUSsers uit het land die onomwonden zeggen: Wij blijven! Wij blijven ons inspannen voor de ouderen in Nederland. Wij blijven staan achter de standpunten van 50PLUS, de enige politieke partij in ons land die voor honderd procent opkomt voor de ouderen. Natuurlijk blijf ik ook, want mensen die mij kennen weten dat ik bij het behartigen van belangen voor mijn achterban door roeien en ruiten ga. Mensen vertrouwen er nog steeds op dat 50PLUS een verandering en verbetering voor hen kan realiseren en dat moeten we samen gaan waarmaken.”

Hoe zie je de toekomst van 50PLUS?
“Ik zie ontzettend gemotiveerde mensen in het land. Bij de provincies, de waterschappen en de gemeenteraden, in het Europarlement, in de fracties van de Eerste en Tweede Kamer en haar ondersteuning, maar ook in de vereniging. Mensen die onverminderd het gedachtegoed van 50PLUS omarmen en ervoor knokken om dit te realiseren.”

Van wie of wat ondervindt je steun in deze hectische tijd?
“Van heel veel mensen die lieve mailtjes sturen, van collega’s die zelfs op zondag voor je klaarstaan en natuurlijk het thuisfront, mijn man Peter.”

Waar staat 50PLUS over een jaar?
“We staan onverminderd sterk. We zullen zelfs sterker uit deze spannende tijd komen, want we hebben elkaar vastgehouden. 50PLUS is een naam die nooit meer weg te denken is uit de politiek en we hebben nog tijd om het tij te keren. Dat kan alleen als we samen onze schouders eronder zetten. Samen staan we immers sterker. Niet voor ons zelf, maar voor al die ouderen in Nederland die onze steun hard nodig hebben.” •

2020 © Tekst en foto’s: Adri van Esch